Nachádzate sa tu

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. V tomto dokumente vás informujeme, aké osobné údaje spracovávame, prečo ich spracovávame, na ako dlho a aké sú vaše práva.

Kto je správca?

Správca osobných údajov na webe www.alcina.sk je spoločnosť MEDAC, spol. s r.o., so sídlom Brno - Řečkovice, Maříkova 2034/36, PSČ 621 00, IČO: 60720441, DIČ: CZ60720441, zapísaná pri Krajskom súde v Brně, oddiel C, vložka 16457 (ďalej len Správca).

Ako nás môžete kontaktovať?

V prípade otázok použite prosím tel.: +420 541 240 837 alebo e-mail: medac@medac.cz

Kedy spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame v prípade registrácie, objednávky a prihlásenia k newsletteru v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“).

V prípade registrácie ako salon spracovávame tieto osobné údaje:

 • Názov salónu
 • Ulica
 • Mesto
 • PSČ
 • IČO
 • DIČ
 • Meno a priezvisko
 • E-mailovú adresu
 • Telefón

Tieto osobné údaje spracovávame za účelom vytvorenia zákazníckeho účtu a na základe vášho súhlasu. Také spracovanie umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. a) Nariadenia.

V prípade registrácie do pressroom spracovávame tieto osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailovú adresu
 • Telefón
 • Médium

Tieto osobné údaje spracovávame za účelom vytvorenia zákazníckeho účtu a na základe vášho súhlasu. Také spracovanie umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. a) Nariadenia.

V prípade objednávky spracovávame tieto osobné údaje:

 • Názov salónu
 • Ulica
 • Mesto
 • PSČ
 • IČO
 • DIČ
 • Meno a priezvisko
 • E-mailovú adresu
 • Telefón

Tieto osobné údaje spracovávame za účelom odoslania objednávky a ukladáme ich do nášho e-shopu a účtovného softvéru. Také spracovanie umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nariadenia. Tieto údaje budeme spracovávať počas obdobia, ktoré nám stanoví zákon.

E-mailovú adresu používame na zasielanie obchodných oznámení. Zo zasielania obchodných oznámení sa dá kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odhlasovací odkaz v päte e-mailu. Vychádzame z predpokladu, že vás ďalšia ponuka obdobného tovaru a služieb môže zaujímať. Také spracovanie robíme na základe nášho oprávneného záujmu, ktoré umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. f) Nariadenia.

V prípade prihlásenia k odberu newsletteru spracovávame:

 • E-mailovú adresu

Tento osobný údaj spracovávame za účelom zasielania obchodných oznámení na základe vášho súhlasu. Také spracovanie umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. a) Nariadenia. Zadané osobné údaje budeme spracovávať počas obdobia 5 rokov.

Kto ďalší môže mať prístup k vašim osobným údajom?

Správca spolupracuje s ďalšími subjektami (spracovatelia), ktorí môžu mať prístup k vašim osobným údajom.

Prístup k vašim osobným údajom môžu mať aj títo spracovatelia:

 • E-mailingový nástroj
 • Administrátor webu
 • Reklamná agentura
 • Účtovníčka

Aké sú vaše práva?

Vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:

 • požadovať od nás informácie, aké vaše osobné údaje spracovávame, prípadne žiadať kópiu týchto osobných údajov,
 • požadovať od nás vysvetlenie ohľadom spracovávania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov – tento výmaz však bude mať za následok ukončenie rokovania o zmluve a bude vykonaný len v prípade, že záujmy spoločných správcov neprevažujú nad vašou ochranou súkromia,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre ochranu osobných údajov, prípadne na súd.

Prehlásenie o používaní cookies

ČO SÚ COOKIES 

Cookies sú krátke textové súbory vytvárané webovým serverom a ukladané vo Vašom počítači prostredníctvom prehliadača. Keď sa neskôr vrátite na rovnaký web, prehliadač pošle uloženú cookie späť a server tak získa všetky informácie, ktoré si u vás predtým uložil. Cookies využíva na svoju činnosť väčšina webových stránok. 

AKO SA DELIA COOKIES 

Cookies sa dajú rozdeliť podľa toho, kto ich k Vám na web umiestňuje, t. j. na: 

 • Cookie prvej strany (first party cookie) - ich platnosť je obmedzená na doménu webu, ktorý prehliadate. Tieto cookies sú považované za bezpečnejšie. 
 • Cookie tretej strany (third party cookie) - sú umiestnené pomocou skriptu z inej domény. Užívateľa je tak možné sledovať naprieč doménami. Používajú sa často pre vyhodnotenie účinnosti reklamných kanálov. 

Podľa trvanlivosti sa dajú cookies rozdeliť na: 

 • Krátkodobé (session cookie) – vymažú sa z vášho počítača po zavretí prehliadača.
 • Dlhodobé (persistent cookie) – po zavretí prehliadača zostávajú zachované, vymažú sa až po uplynutí veľmi dlhého obdobia (to záleží na nastavení Vášho prehliadača a nastavení cookie). Môžete ich však ručne odstrániť.

Podľa účelu môžeme využitie cookies rozdeliť takto: 

 • Technické – umožňujú základné funkcie webu (napr. prihlasovanie) alebo stránok (napr. prehrávať videá, zdieľať obsah a pod.)
 • Analytické – slúžia na zber neanonymných dát o správaní užívateľov. Na ich základe môžeme web upraviť tak, aby sa Vám lepšie používal. 
 • Remarketingové – slúžia k cieleniu reklám na užívateľov, ktorí už na našom webe boli. 
 • Konverzné – s ich pomocou môžeme vyhodnotiť úspešnosť kampaní. 

NA ČO COOKIES POUŽÍVAME 

Na našom webe používame tieto cookies: 

 • Technické – prvej strany, krátkodobé. Zaisťujú základnú technickú funkčnosť webu, t. j. prihlasovanie, využívanie služieb a pod. 
 • Google Tag Manager - služba slúži len na jednoduchú správu meracích kódov, sama žiadne cookies nepoužíva a nezaznamenáva žiadne dáta. Podmienky spracovania dát službou Google Tag Manager.
 • Google Analytics – prvej strany, dlhodobé. Sú využité na generovanie anonymných štatistík o používaní webu. Spracovateľom dát získaných na základe cookies je spoločnosť Google LLC. Podmienky spracovania dát službou Google Analytics.

Do cookies nikdy neumiestňujeme citlivé alebo osobné dáta. Do cookies môžeme umiestniť ID užívateľa, to však neumožňuje tretím stranám identifikovať konkrétnu osobu.

TENTO WEB POUŽÍVA GOOGLE ANALYTICS 

Táto stránka používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookies. Informácie o používaní stránky spolu s obsahom súboru cookie budú spoločnosťou Google prenesené a uložené na serveroch v Spojených štátoch. Google bude používať tieto informácie pre účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľov a pre poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a celkovo používania internetu. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak to bude vyžadovať zákon alebo ak budú tieto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. 

Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to: 

 • prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google, 
 • remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe zhliadnutých produktov), 
 • rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických dát), 
 • user id – funkcia Google Analytics, ktorá umožňuje merať a analyzovať správanie užívateľov naprieč zariadeniami. Ako user id je používaný reťazec čísel alebo písmen, nikdy nepoužívame osobné údaje, ktoré by dovolili tretím stranám identifikovať konkrétnu osobu. 

Viac informácií o spracovaní a využití dát nájdete v zmluvných podmienkach spoločnosti Google.

AKO ZAKÁZAŤ SLEDOVANIE GOOGLE ANALYTICS

Ak nechcete poskytovať anonymné dáta o používaní webu službe Google Analytics, môžete použiť plugin poskytovaný spoločnosťou Google. Po nainštalovaní do Vášho prehliadača a aktivácii nebudú ďalej dáta odosielané.

Dňa 30. decembra 2021