Nachádzate sa tu

Praktické informace

Ako sa prihlásiť na seminár?

Vyberte si seminár podľa vlastného priania. Aktuálnu ponuku s termínmi nájdete na www.alcina.sk alebo v ALCINA novinách.
Na seminár sa objednávajte telefonicky (seminárny servis), cez internet alebo u vašej obchodnej reprezentantky. Po prihlásení od nás dostanete písomnú pozvánku s podrobnosťami o danom seminári a poštovú poukážku. Miesto na seminári vám rezervujeme až po zaplatení príslušnej sumy. Prosíme však o úhradu najneskôr 1 mesiac pred konaním seminára.

Zrušenie účasti

Pred uzávierkou

V prípade, že zrušíte účasť na seminári pred uzávierkou, vrátime vám peniaze, prípadne platbu po dohovore preložíme na iný termín.

Po uzávierke

V prípade, že zrušíte účasť menej ako 24 hodín pred konaním seminára, je storno-poplatok 20 €. V prípade, že zrušíte seminár s ubytovaním,
storno-poplatok činí čiastku vo výške skutočne vzniknutých nákladov, min. však 40 €.

Spôsob úhrady

Poštovou poukážkou

Do poštovej poukážky doplňte variabilný symbol = dátum konania seminára (Seminár 17. 02. 2018, tzn. VS 170218).

Bankovým prevodom

Na účet firmy MEDAC SR, spol. s r. o., číslo účtu: SK8511000000002621800528, BIC: TATRSKBXXXX. Do príkazu na úhradu doplňte variabilný symbol = dátum konania seminára.
Na jeden seminár je možné využiť max. 1 poukážku na jednu osobu.

Poukázka je přenosná pouze v rámci společného pracoviště pro VIP skupinu. Jinak je nepřenosná.