Nachádzate sa tu

Impressum

Všechna práva vyhrazena. Texty, snímky, grafika, animace a jejich uspořádání na těchto webových
stránkách jsou chráněny příslušnými zákony týkajících se duševního vlastnictví. Žádná část těchto stránek
nesmí být třetí osobou šířena, kopírována, pozměňována, napodobována nebo zpřístupněna pro jakékoliv
komerční účely. Tyto stránky rovněž obsahují snímky, které jsou chráněny autorským právem třetích osob.

I přesto, že tyto stránky byly vytvořeny s největší pečlivostí, můžou obsahovat neúmyslné nepřesnosti
a chyby. Provozovatel stránek nenese vůči třetím osobám odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod
vzniklé použitím informací získaných prostřednictvím těchto webových stránek.

Veškeré obsažené patenty, autorská práva, označení výrobků, ochranné známky apod. podléhají právní
ochraně. Licence na užívání duševního vlastnictví provozovatele nebo třetí osoby se zveřejněním na těchto
stránkách neuděluje a z ničeho nevyplývá.