Nachádzate sa tu

ALCINA PREMENY 2018

Súťaž ALCINA Premeny štartuje svoj druhý ročník!

Každá žena je jedinečná. Má rozmanité záujmy, predstavy, životný štýl. Podtrhnite jej osobitosť a urobte ju krásnou.

 

Zapojte sa do SÚŤAŽE ALCINA PREMENY 2018. Dajte dohromady dvojčlenný tím (vizážista/vizážistka + kaderník/kaderníčka) a realizujte premenu jednej ženy v štýle bežného denného looku.

To všetko pod heslom #ANOCHCEM to byť ja.

Sedem najlepších tímov vyhráva exkluzívnu trojdennú stáž ALCINA IMAGE EXPERT s medzinárodným školiteľmi ALCINA Robertem Lindingerem a Frauke Albrecht v hodnote 1 000 € a mediálnu prezentáciu výsledných prác.

SÚŤAŽNÉ MATERIÁLY

Súťažný tím je povinný zaslať do súťaže nasledujúce SÚŤAŽNÉ MATERIÁLY:

  • 4 fotografie danej modelky: a to fotografie portrétu pred a po premene a fotografie celej postavy pred a po premene.
    Fotografie musia byť fotené na výšku s bielym pozadím, byť vo formáte JPEG, mať veľkosť 1 – 2 MB, rozmery min. 1100 x 1650 a rozlíšenie 300 dpi.

Fotografie nemôžu byť upravované počítačom. Na fotografiách nesmú byť žiadnym spôsobom vyznačené mená autorov premeny, názov salónu či meno fotografa.

Fotografie si súťažný tím zaisťuje na vlastné náklady.

  • Charakteristiku osoby, ktorej bola premena robená (max. 500 znakov vrátane medzier).
  • Receptúru farbenia a zoznam prípravkov, ktoré boli pri premene použité.

Textové informácie musia byť vo formáte word alebo pdf.

Odovzdanie súťažných materiálov je možné dvomi spôsobmi, najneskôr do 28. 2. 2018:

  1. elektronicky na email alcina.promeny@medac.cz – do predmetu správy uveďte názov súťaže a registračný kód, ktorý ste dostali po registrácii.

napr. „ALCINA PREMENY 2018 – 325647“

  1. zaslaním súťažných materiálov na CD/DVD/USB doporučene poštou na adresu organizátora.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY

2. 10. 2017                OTVORENIE SÚŤAŽE

do 14. 1. 2018           REGISTRÁCIA DO SÚŤAŽE

do 28. 2. 2018           ODOVZDANIE SÚŤAŽNÝCH MATERIÁLOV

29. 3. 2018                VYHLÁSENIE VÍŤAZOV SÚŤAŽE

24. – 26. 5. 2018       EXKLUZÍVNA STÁŽ ALCINA IMAGE EXPERT